Japonský topol

INFORMACE O TOPOLECH

Japonský topol je křížencem topolu černého a topolu Maximowiczova. Pro pěstování na komerční využití se využívá klonů označených J-104 a J-105. Jedná se o dvoudomou rostlinu samičího pohlaví, která se může rozmnožovat pouze řízkováním z matečnice. Dřevina dospívá mezi 8 až 10 rokem svého růstu a je velmi odolná, dokonce vydrží zaplavení po dobu až dvou měsíců - je tady hodná i do záplavových oblastí, říčních záplav nebo pro povrchy bez vegetace. V závislosti na podmínkách může roční přírůstek činit až 4 metry. 

 

Japonské topoly je možné využít pro výsadby větrolamů, rekultivacím nebo zvukolamům (např. mezi dálnicemi a obytnými zónami)

 

Staré pařezy je nutné likvidovat, a to třemi způsoby:

  • vyoráním a sběrem
  • chemicky (na trhu je několik přípravků na totální likvidaci pařezu bez zanechání jakýchkoliv residuí)
  • lesní frézou (z těchto 3 způsobů je nejnákladnější)

Kořen je řídký, horizontální.

 

Japonský topol je těžen podle účelu v různém stáří:

  • Na štěpkování po třech letech
  • Na kulatinu po pěti letech

 

Těžba se provádí ve vegetačním klidu. Pařezy na jaře opět obrostou několika výhonky, nechává se jen hlavní.

 

Japonské topoly, či lépe řečeno jejich dřevo, dosahuje daleko vyšší výhřevnosti a růstové schopnosti než bychom mohli najít u kteréhokoliv jiného dřeva, které se u nás pěstuje. Výhřevnost dřeva japonského topolu lze srovnat s výhřevností hnědého uhlí, některé prameny dokonce uvádějí, že hnědé uhlí ve výhřevnosti převyšuje. Pro vyhřívání běžného rodinného domu by měla dostačovat plantáž japonského topolu o ploše 0,5-1ha. Na jeden hektar půdy se doporučuje vysázet cca 8300 kusů stromů. Po pěti letech můžete plantáž pokácet, pařezy vždy samy opět obrazí a rostou znovu 5 - 6 let do síly polínka, pak se opět pokácí. Tento cyklus se může opakovat 4-5krát, což vám zajistí dostatečný přísun dřeva na několik desítek let. Pětiletému cyklu se říká obmýtí. Takže v prvním obmýtí můžete sklidit při maximálně dobrých podmínkách 300 m3 dřeva. V druhém obmýtí to může být až 500 m3 dřeva s vlhkostí asi 53%.  Pokud obmýtáme každý 4.-6. rok není možné, aby dřevina vykvetla a množila se semeny.

Výběr z fotogalerie

Ing. Miloslav Kračman, Horšov 20 , Horšovský Týn 346 01, mobil: 777 984 994 , e-mail: kracman/seznam/cz
Copyright © 2012 - 2015 topolenergy.cz, Tvorba webových stránek: Solari.cz