Jak pěstovat

Pěstování Japonského topolu je v podstatě velice jednoduché a při dodržení několika jednoduchých pravidel je může vypěstovat prakticky každý. Stačí mít volný pozemek, který na podzim připravíte podobně jako pro pěstování obilí (zoráte nebo zdiskujete, přesmykujete a v neposlední řadě zbavíte plevelů).

 

Na jaře ručně nebo pomocí sazečky zasadíte řízky a v prvních dvou letech likvidujete vzrostlé plevely mezi řadami.

 

Likvidace plevelů je v počáteční době růstu velice důležitá, nadzemní část plevelů bere topolům velice důležité světlo a rostliny pak živoří a podzemní část zase ubírá vláhu a živiny.

 

Likvidovat plevely se dá několika způsoby, jednak sekáním, což je poměrně náročné nebo mulčováním a diskováním. Plevele se dají likvidovat také chemicky, ale tento způsob není příliš používán vzhledem k náchylnosti topolů na herbicidy a vyšší ekologické zátěži. Další ošetřování během růstu není potřeba.

 

Po dvou až pěti letech můžete zahájit sklizeň buď dřevní štěpky nebo palivového dříví. Po vyčerpání plantáže po 12-25 letech je pak už jen důležité provést likvidaci plantáže pařezovou frézou.

 

Japonské topoly jsou také velice odolné vůči většině známých škůdců. Podrobnější informace naleznete v jednotlivých sekcích. Ceny sadby naleznete v ceníku.

 

Ekonomika topolu

Kalkulace na založení 1 ha plantáže topolu

Činnost Cena (Kč/ha)
Příprava pozemku – hluboká orba (podzim) 4 000 Kč/ha
uvláčení (jaro) 2 500 Kč/ha
Sadba – řízky 8 000 ks/ha(dle sponu) x 3,00 Kč 24 000 Kč/ha
Výsadba ruční (dle hodinové taxy) 100 hod cca. 8 000 Kč/ha
Doprava + další výdaje cca. 2 000 Kč/ha
Suma celkem 40 500 Kč/ha

 

Cena se bude výrazně lišit s velikostí osazované plochy, čím větší plochy tím se sníží náklady a použitou mechanizací.

Palivové dříví

Ze zkušeností a přímých výpočtů kubatury dřevní hmoty lze na průměrné lokalitě na 1 hektaru při počtu 8000 ks/ha a 5-ti letém cyklu obmýtí docílit až 300 m3 dřeva.

Štěpka

Pro výrobu štěpky je optimální 2 až 3 letý cyklus těžby (řezačkami na kukuřici). Hektarová výtěžnost dle lokality je za dané období ** až 60 tun** surové štěpky (vlhkost 55–60%).

Finanční náročnost vytápění rodinného domu

Porovnání nákladů na vytápění klasického rodinného domu (cca 100m2) za jednu sezónu dle jednotlivých druhů paliva.

Typ využitého paliva pro vytápění Náklady na jednu sezónu v Kč (cca)
Japonský topol využitý na dřevoplyn 4200,–
Japonský topol spálený klasicky 5000,–
Dřevo 13900,–
Dřevní štěpka 16000,–
Hnědé uhlí 20200,–
Dřevěné pelety 21900,–
Tepelné čerpadlo 22800,–
Dřevěné brikety 24400,–
Černé uhlí 25200,–
Centrální vytápění 32700,–
Koks 35200,–
Zemní plyn 36600,–
Elektřina-akumulační kamna 51800,–
Elektřina-přímotop 63100,–

Výhřevnost

Spalné teplo jednotlivých paliv

PLODINA (MJ/kg)
Lesní štěpka o vlhkosti 60% 9,20
Lesní štěpka o vlhkosti 40% 10,10
Lesní štěpka o vlhkosti 30% 12,20
Lesní štěpka o vlhkosti 20% 14,30
Topol štěpka (různé klony) 18,7–19,2
Vrba štěpka (různé klony) 18,2–19,0
Řepka oz. slámy 17,48
Konopí seté 18,06
Hnědé uhlí 14,5–16,50
Černé uhlí 28,00
Zemní plyn 33,50

Výběr z fotogalerie

Ing. Miloslav Kračman, Horšov 20 , Horšovský Týn 346 01, mobil: 777 984 994 , e-mail: kracman/seznam/cz
Copyright © 2012 - 2015 topolenergy.cz, Tvorba webových stránek: Solari.cz