Základní informace

Japonský topol  je kříženec topolu černého a topolu Maximowiczova. V Čechách je nejpoužívanější odrůdou klon J-104 a J-105, ale v současné době se u nás začínají testovat nové odrůdy z Itálie a Polska, Rakouska a Španělska.

 

Vzhledem k tomu, že dnes kříženci rychle rostoucích topolů pochází prakticky z celého světa a v Čechách se mezi prvními objevily Japany, dá se říci, že u nás pojmenování Japonské topoly již prakticky zlidovělo. Dnes se mezi laiky používá pro všechny křížence rychle rostoucích topolů.

 

Naše farma patří k prvním průkopníkům, kteří testují v našich klimatických podmínkách nové odrůdy  klonů z celého světa. Spolupracujeme při tom spolu s významnou italskou šlechtitelskou farmou. V současné době testujeme na našem experimentálním poli 12 nových odrůd.

 

U nás pěstovaný Japonský topol je  dvoudommá rostlina samičího pohlaví. Rozmnožování se provádí řízkováním  z matečnic. Japonský topol se u nás pěstuje nejčastěji na výrobu  vlastního  levného palivového dříví a v posledních letech i na výrobu dřevní štěpky (biomasy).


Roční přírůstek délky je 2,5 – 4 metry dle klimatických (voda, slunce) a půdních podmínek. Japonský topol snese zaplavení po dobu 50–60 dnů, proto je tedy vhodný  i do záplavových oblastí, nebo podmáčených luk (sklizeň se provádí v zimě, kdy je půda zamrzlá).

 

Japonský topol se nesmí vysazovat pouze v ekokoridorech, kde je sázení cizorodých dřevin a rostlin zakázáno. Japonské topoly je možné využít pro výsadby větrolamů  nebo jako  zvukolam mezi rušnými komunikacemi a obytnými zónami.

Výběr z fotogalerie

Ing. Miloslav Kračman, Horšov 20 , Horšovský Týn 346 01, mobil: 777 984 994 , e-mail: kracman/seznam/cz
Copyright © 2012 - 2015 topolenergy.cz, Tvorba webových stránek: Solari.cz