Biomasa

Biomasa

 

Výroba biomasy – dřevní štěpky z Japonského topolu na výrobu biomasy je stále rozšířenějším způsobem. Japonský topol jako rychle rostoucí dřevina (RRD) jejíž energetická hodnota je, podle vyjádření pěstitelů, srovnatelná s hnědým uhlím s ročním přírůstkem 10 - 20 tun hmoty na hektar (při cca 50% vlhkosti), se řadí k nejvýnosnějším plodinám, jaké lze pěstovat v našich klimatických podmínkách.

Výhřevnost topolu, podobně jako i jiných měkkých dřevin, jako jsou třeba olše nebo vrba, je sice nižší než u smrku nebo buku, topol však mnohem rychleji roste. Teprve pětiletý kmen má průměr okolo 18 cm a dosahuje výšky okolo 11 m. Dospělým se strom stává v 8 letech - při těžbě po 5 letech se strom nevysemení. Pěstitelé hodnotící přírůstky této dřeviny nešetří superlativy.

 

Nejčastější způsob sadby je ve sponu 300 x 50 cm, což je cca 6600 kusů rostlin na Ha při obmytí každé 2 roky. Při delším období obmytí jsou to množství při 5ti letém obmytí až 6 krát menší díky většímu sponu stromků.

 

Výhoda a vlastně obnovitelnost tohoto zdroje energie spočívá v tom, že zbylý pařez po pokácení topolů znovu obrůstá a plantáž můžete využívat bez potřeby další výsadby 12 až 15 let.

 

Sklizeň štěpky je hlavně v zimě, kdy je nejnižší vlhkost ve hmotě cca 45 až 55%.

 

Stromu vyhovuje nadmořská výška cca do 550 m a vlhčí půda (dobře odvodňuje podmáčené plochy), topol přežije bez problémů dvouměsíční zaplavení a vypořádá se i s delším obdobím relativního sucha (65 %), ale to až jako vzrostlý stromek. Při zakládání plantáže je dostupnost vody důležitá a také odstranění plevele, který může stromky udusit.

 

Strom v podstatě nepotřebuje zvlášť úrodnou půdu ani hnojení – přehnojované stromy na úrodné půdě sice extrémně rychle rostou, ale v období klidu trpí hnilobou, což znemožňuje řízkování.

Dále se přihnojováním může na plantáž zavléct nežádoucí plevel a hrozí také vylamování prutů.

 

Hlavními odběrateli biomasy jsou v současnosti tepelné elektrárny a teplárny, které využívají štěpku převážně jako příměs k standardnímu palivu.

 

Z informací, které máme k dispozici je, ale zatím podíl štěpky z pěstovaných plantáží nevelký a převažuje stále méně kvalitní štěpka z lesů a jehličí, které kromě velké vlhkosti obsahují i hodně nečistot.

 

Určitě je důležitý i faktor ceny a pěstitel se může rozhodnout sklizeň odložit, pokud se mu bude zdát nabízená cena vykupované štěpky pro daný rok nevýhodná. To si myslíme je jedna z dalších výhod podnikání v pěstování japonských topolů a dává pěstiteli určitou flexibilitu dle vývoje na trhu.

Výběr z fotogalerie

Ing. Miloslav Kračman, Horšov 20 , Horšovský Týn 346 01, mobil: 777 984 994 , e-mail: kracman/seznam/cz
Copyright © 2012 - 2015 topolenergy.cz, Tvorba webových stránek: Solari.cz