Příprava plantáže

Příprava plantáže

 

Příprava pole pro pěstování japonských topolů je obdobná jako pro pěstování obilí. Optimální je pole popřípadě louku na podzim zorat nebo zdiskovat. Na jaře stačí pole přesmykovat a udělat rovinu. Do takto připravenáho pole se dá pohodlně sázet.

 

Naprosto ideální je, pokud můžete pro pěstování japonského topolu použít ornou půdu. Ušetříte si tím hodně starostí a práce. Pokud nedisponujete přímo polem tak použijte i půdu typu: trvalé travní porosty, louky a pastviny – japonské topoly nejsou nikterak náchylné co se týká složení půdy.

 

Důležité však je půdu pořádně připravit. Ideální pozemek je do 550 metrů nad mořem s větší půdní vlhkostí v blízkosti vodních toků a nádrží. Topoly vysušují půdu a přežijí i dvou měsíční zatopení i dlohodobé sucho. Co se týká složení půdy není zapotřebí půdu nikterakt dohnojovat, nebo vybírat jakékoli specielní složení půdy.

 

Příprava půdy na výsadbu

 

Na podzim je vhodné pole určené k sadbě Japonských topolů zorat. Dobře připravené pole dává topolům větší šanci v boji s plevely. Plevele a trávy jsou jednou z vážných hrozeb zamezení růstu topolů v období prvních měsíců po výsadbě.

 

V zimních měsících mráz rozruší hroudy po hluboké orbě, další krok v přípravě pole k sadbě Japonských topolů.

 

Sněhové srážky přinášejí do zoraného pole potřebnou vláhu. Nedostatek vláhy v jarních měsících je další nebezpečí. Přísušky v měsících květen a červen mohou znamenat velké ztráty v prvních týdnech růstu Japonských topolů.

 

V březnu je již možné dokončit přípravu pole, doporučujeme pole zvláčet. Lépe se pak po poli jezdí se sekačkou nebo mulčovačem, můžete pak sekat nebo mulčovat co nejblíže u topolů. Je možno přípravu pole dokončit již na podzim, neztrácíte tím čas na jaře a využijte lépe jarní vláhu.

 

Řízky Japonských topolů by se měly sázet do řádků co nejpřesněji, umožní to pak sekání nebo mulčování zeleně co nejblíže řádků. Spon se liší podle určení pole, v případě, že je pole určeno pro matenice, doporučujeme spon 50 cm x 2 – 2,5 m. Dosáhnete tím dostatečného prostoru mezi řádky pro sekání nebo mulčování zeleně.

 

Je tedy vhodné sázet podle provázků natažených přes pole. Sázejte vždy přesně k provázku, vždy z jedné strany provázku.

 

Sázíme řízky tak, že je zasouváme mírně šikmo do země, nad zemí necháme jen poslední pupen. Řízky by měly mít minimálně tři pupeny. Řízek dobře ušlápneme. Sázíme od poloviny března do konce dubna, abychom využili co nejvíce jarní vláhu.

 

Na pomoc si můžeme vzít tyč, kterou vyhloubíme díru, do které řízek zasuneme a pořádně přišlápneme.

Výběr z fotogalerie

Ing. Miloslav Kračman, Horšov 20 , Horšovský Týn 346 01, mobil: 777 984 994 , e-mail: kracman/seznam/cz
Copyright © 2012 - 2015 topolenergy.cz, Tvorba webových stránek: Solari.cz